Loading

Mi az, ami egy civilizációs és kulturális egységgé teszi Európát? Mi az, amire épülhet az európai identitás? Azok számára, akik követik az egyetlen magyar identitárius mozgalmat – az Identitás Generációt – már többször találkozhattak az európai identitás fogalmával és az európai öntudatra támasztott igénnyel, melyért immár Európa szerte fiatalok tömegei küzdenek. Ennek az új civilizációs vívmánynak a megteremtéséhez először is meg kell válaszolnunk egy kérdést: miért közös Európa?

Mert kulturális egység:

A hellén-római kulturális folytonosságon és a zsidó-keresztény vallási alapokon nyugvó európai kultúrkör számos szellemi vívmánnyal ajándékozta már meg a világot. Innen ered például a demokrácia filozofikus állameszménye, a jogállamiság alapjául szolgáló római jogrend, itt virágzott ki legteljesebben a szeretetet és szolidaritást hirdető keresztény eszmeiség és erkölcsrendszer, itt alakultak ki a napjainkig meghatározó erejű lovagi eszmények, melyek a nők, az elesettetek és a haza védelmének morális alapjait fektették le és itt kezdődött meg az emberi tudás és gondolkodás forradalma egy mérsékelt és okszerű felvilágosodási folyamat mentén!

Mert érték alapú egység:

Egy értékalapú közösséget meghatároz, hogy milyen szabályok szerint és milyen keretek között működik. Európainak lenni azt jelenti, hogy a világ egyik legfejlettebb civilizációs és kulturális egységének tagja vagy – ez pedig nem csak jogokkal, de kötelességekkel is jár! Fontos identitásformáló európai értékek a szolidaritás, a környezetvédelem, az egészségvédelem, a polgári jogok, a tanuláshoz való jog, a választójog, a női jogegyenlőség, a véleménynyilvánítás szabadsága vagy a törvény előtti egyenlőség. Mindez a 2700 éves európai filozófia fejlődésével együtt formálódott és alakított ki számunkra az érték alapú Európát!

Mert társadalmi egység:

A közösségeket és társadalmakat meghatározza, hogy milyen szabályok szerint és milyen keretek között működnek. Az alapvető szabadságjogok, mint a szólásszabadság vagy a gyülekezési jog, olyan elidegeníthetetlen alap jogok, melyek történelmünkből és kultúránkból egyszerre következnek és tartják fent azok értékeit. A demokratikus intézmények, mint a választások és a képviseleti demokrácia képezik azt a keretet, melyek élhető egésszé formálják mindazt, amit kultúrának, értékeknek, civilizációnak vagy történelemnek hívunk. Ezek nem pusztán bürokratikus építőkockák, hanem a nyugati civilizáció önfenntartását és fenntarthatóságát segítő vívmányai!

Mert identitásegység:

Az európai civilizáció egy olyan időtálló értékalapú rendszer, melyet a közös történeti múlt, a közös társadalmi normarendszer, a görög-római kultúra, valamint a keresztény alapokon nyugvó moralitás kovácsolt. Európainak lenni azt jelenti, hogy ismerjük a múltunkat és gondolunk a jövőnkre; hogy ápoljuk kultúránkat és őrizzük közös hagyományainkat; hogy szolidárisak vagyunk, miközben megvédjük értékeinket; hogy élhető és biztonságos társadalmakat teremtünk; hogy felismerjük, ápoljuk, gyakoroljuk és megvédjük európai identitásunkat – annak minden önvédelmi jogával és szolidáris erkölcsi kötelességével együtt!

A felsorolást lehetne még folytatni, bővíteni, pontosítani és talán, ami a legfontosabb: vitázni rajta. Európának meg kell formálnia a saját identitását a 21. században. Az identitárius mozgalmak és a Magyar Identitás Generáció kiemelt célja, hogy olyan európai polgári gondolatvilágú, mégis patrióta közösségeket teremtsen, melyek civilként részt akarnak venni egy európai öntudatú közösség formálásában. Olyan értékalapú közösségek megteremtésén fáradozunk, melyek európai és nemzeti, valamint kulturális és társadalmi értékek mentén képesek a megtépázott és bűntudatos öreg kontinenst egy nagy és virágzó európai közösséggé formálni. Túl szép, hogy igaz legyen? – Meggyőződésünk szerint lehetséges!

Európa az otthonunk – Európa a kultúránk – Európa az identitásunk