Nemzetközi szinten küzdünk a kontinensünkre irányuló tömeges bevándorlás ellen, melynek célja, hogy országunkat és kontinensünket a honos népek kiszorításával Afrika és a Közel-Kelet országai gyarmatosítsák. Hasonlóképpen küzdünk az iszlám szélsőséges hitirányzatainak térnyerése ellen.

Célunk egy független, szabad és erős Európa, mely nincs kiszolgáltatva sem Oroszországnak sem az Egyesült Államoknak, meggyőződésünk szerint az Európai Unió intézménye reformra szorul, mert jelenleg nem Európa népeinek érdekeit, hanem az Egyesült Államok érdekeit képviseli.

 

nyilatkozat

Ezért ki kell mondani hogy országunk és kontinensünk jelenleg gyarmati sorban sínylődik. Helyi szinten támogatjuk a magyar kultúra hazánkban való újjáéledését, védelmét és kibontakozását, a különböző európai eredetű helyi kisebbségek önrendelkezési jogát. Támogatjuk a közvetlen népi demokráciát, a nemzetek Európáját, elítéljük a magukat „demokratának” nevező csoportokat, melyek nem a társadalom egészének érdekeit, hanem bizonyos szűk, külföldi érdekeltségű lobbicsoportok érdekeit szolgálják.

Elutasítjuk a tömeg- és kereskedelmi média valamint a balliberális meggyőződésű rétegek azon diszkriminatív és igaztalan álláspontját, mely a magyar ill. egyéb európai népi kultúra gyakorlását egy fajta primitív, elmaradott szokásnak bélyegzi, miközben a tömegmédiából folyamatosan dől az elmaradott, Európán kívüli kultúrák, a multikulturalizmus és a primitívség egekig magasztalása.

Támogatjuk a média népi tulajdonba vételét, elítéljük a leellenőrizhetetlen tőkés csoportok által birtokolt kereskedelmi média azon törekvését, hogy a helyi európai kultúrák megsemmisítésével egy fajta gyökértelen és fenntarthatatlan multikulturális társadalmat akarnak a lakosságra kényszeríteni Magyarországon és kontinensünkön egyaránt, teszik ezt intellektuális erőszakkal, a honos európai népi kultúrák mellett kiállók megszégyenítésével és folytonos multikulturalista propaganda sulykolásával. Szintén a kereskedelmi médiát birtokoló tőkés csoportok döntenek arról, hogy Európában milyen politikai pártoknak van esélye a parlamentbe jutásra, az által, hogy csak az általuk támogatott párt üzenetét hajlandóak a közönség elé tárni a televízió képernyőjén.

Magyarországra magyar kultúrát, Európába európai kultúrát szeretnénk, a hazafiasság és népünk szeretete nem bűn, nem szabad azt különböző szitokszavak által pl. rasszizmusként és fasizmusként kriminalizálni azt bűnként beállítani, álláspontunk szerint a nemzeti összetartás igenis erény. Elutasítjuk az európai népek közötti gyűlölködést, a nemzeti sovinizmust, meggyőződésünk, hogy együtt kell szembeszállnunk azokkal a nemzetközi erőkkel, melyek szüntelenül hadat viselnek identitásunk megőrzése, ápolása és megélése ellen, elutasítjuk az olyan antidemokratikus, „szájkosár” törvényeket, melyek sértik a szólás szabadságának jogát és méltatlanok egy szabad, fejlett európai társadalom hagyományaihoz, ilyen többek közt a svájci ”Rasszizmus ellenes törvény”.

Végül, de nem utolsósorban hadat üzenünk a politikai diskurzust hazánkban is a mai napig meghatározó, szélsőbaloldali, 1968-as francia diáklázadások szélsőségesen liberális eszmeiségének, mely napjainkra Európát és az egész nyugati világot gazdasági, kulturális és demográfiai hanyatlás útjára terelte. Radikális és erőszakmentes akcióinkkal, napjaink társadalmának problémáira hívjuk fel a figyelmet, azok mielőbbi orvoslása érdekében!