iszlám terror Budapest

Az iszlám terror áldozatai Budapesten/The victims of Islamic terrorism in Budapest

 Az iszlám terror áldozatai Budapesten!

2

Az utóbbi idők terroráradata, ami Európa lakosai ellen irányul, sajnos szinte már mindennapossá vált. Az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország lakosai időről-időre szembesülnek a multikulturalizmus és az iszlám valóságával. A politikai döntéshozók nem tesznek semmit, hogy figyelmeztessék az embereket a veszélyre. Magyarország szerencsésebb helyzetben van, de nem szabad azzal nyugtatni magunkat, hogy velünk úgysem történhet meg. A manchesteri támadásra reflektált az Identitás Generáció aktivistáinak figyelemfelhívó és meghökkentő  performansza a Szent István Bazilikánál valamint a Deák Ferenc téren.

A járókelők és a turisták megrökönyödéssel reagáltak akciónkra, melynek mondanivalóját úgy is fordíthatjuk: akár te is az áldozatok között lehetnél!

3


The victims of Islamic terrorism in Budapest.
In recent years deluges of terrorist attacks against the peoples of Europe, especially those residing in the United Kingdom, France, and Germany, have become increasingly common. These attacks represent the true face of Islam and multiculturalism.
Politicians do nothing to warn the people against these threats.
Hungary has a luckier situation compared to Western Europe, but we still must not become complacent. This can also happen to us unless we remain vigilant.
For this reason, our activists made a performance at the St. Stephan Basilica and at the Deák Ferenc Square to commemorate the massacre of European youth at Manchester.
Tourists and bystanders were astonished to see us.
Our message to them was: you could be a victim, too!

 

 

terrortámadás Manchester

Just a thought…

I wanted to write an article today. I wanted to write about what happened yesterday, when migrants attacked a bus, carrying students from Kecskemét, who were travelling to London for a study-competition. I wanted to write about what we all felt while watching the news, listening the summary of teachers who were with the kids. I wanted to write about the fear, that stunning death-fear, what these poor Hungarian pupils had to face. The fear, that was brought to a whole generation of Europeans by the traitors of the continent, ranging from the normie pro-migrant activist to the leaders in Bruxelles, from the politicians who constantly speak about false-problems to the journalist who writes about nazi-threat.

Finally, I decided not to write the article. The life invalidated it.

3e860e0a30bc861fb17b20eebc89968c

The same day, teenage girls prepared for the party of the year in Manchester. They knew nothing about the attack against the bus, because it was not in the news. If it’d had been there, they probably wouldn’t have watched it either. A normal 12 year-old girl doesn’t watch the news before the concert of Ariana, instead she plans which trousers matches to which blues and gets anxious over whether her best friend comes or not, hoping they’ll have permission from their parents to drink something at their favourite place after the concert. They didn’t even think about, that many of them will have no „after the concert” and others will spend that time in hospital, or crying while hugging their parents in front of the arena.

So I should write about the recent terror attack.

But I can’t. I can’t find the proper words for the politics, which lets invaders massacre their own children for the sake of the glorious integration. And this is happening in countries, with the strongest economy and members of the strongest military alliance. Is it even possible to explain such things? Is there any analysis existing, which leads to a reasonable conclusion to this nonsense situation?

So I’m not writing an article. I just wrote this post, and rather give a hug to my daughter. I’m promising her that when she grows up and becomes a teenager, we’ll reconquer Europe.

We’ll do it, right???

terrortámadás Manchester

Csak egy gondolat…

Ma egy cikket akartam írni. Arról akartam írni, hogy tegnap Calais-nál migránsok támadtak egy kecskeméti középiskola diákjaira, akik Londonba utaztak tanulmányi versenyre. Arról akartam írni, amit mindannyian éreztünk a híradásokat nézve, a diákokat kísérő tanár beszámolóját hallgatva. A félelemről akartam írni, arról a bénító halálfélelemről, amit ezeknek a magyar gyerekeknek át kellett élni. Amit európaiak egész generációjára hoztak Európa árulói, mezei migrisimogatótól brüsszeli döntéshozóig, álproblémázó politikustól nácizó újságíróig.

Nem írtam meg azt a cikket. Érvénytelenné tette az élet.

Ugyanezen a napon Manchesterben tizenéves kislányok az év bulijára készültek. Mit sem tudtak a magyar busz megtámadásáról, hiszen nem volt a híradásokban. De ha benne is lett volna, akkor sem nézték volna. Egy normális 12 éves kislány nem a hírcsatornákat nézi Ariana koncertje előtt, hanem azt tervezgeti, melyik nadrághoz melyik felsőjét fogja felvenni, és izgul, eljön-e a legjobb barátnője, reménykedik, hogy talán megengedik a szülei, hogy koncert után esetleg még beüljenek a kedvenc helyükre együtt, mielőtt hazaviszik őket. Meg sem fordult a fejükben, hogy sokuknak nem lesz már olyan, hogy „koncert után”. A többiek pedig azt az időt a kórházban, vagy sírva, szüleikbe kapaszkodva a fogják tölteni az aréna előtt.

Tehát a legutóbbi terrortámadásról kéne írnom.

3e860e0a30bc861fb17b20eebc89968c

A támadás után

Erről viszont nem tudok. Nem találom a szavakat arra, hogy az integráció nagyobb dicsőségére egy politikai rendszer hagyja azt, hogy idegenek gyilkolják a saját gyerekeit a saját hazájában. Történik mindez a világ legfejlettebb gazdasági és legerősebb katonai védelmi szövetségének tagállamaiban. Lehet ezt magyarázni valahogy? Létezik olyan elemzés, ami értelmes konklúzióra juthatna ebben az eleve nonszensz helyzetben?

Szóval nem írok cikket. Ezt a bejegyzést írtam, és megölelem inkább a saját lányomat. Megígérem neki, hogy mire ő lesz tizenéves, visszafoglaljuk Európát.

Mert visszafoglaljuk, igaz??

 

 

Vitaindító az identitárius eszmeiségről

Richard Spencer az alt-right meghatározó alakja (maga a fogalom is tőle származik) az Egyesült Államokban.  A National Policy Institute  vezetője, a Virginiai Egyetemen B.A. fokozaton, a Chicagói Egyetemen pedig M.A.  fokozaton végzett.  Többek között  a New York Times, a Washington Post, a Chicago Tribune is többször írt róla, vagy hivatkozott publicisztikáira. Alapítója a RadixJournal.com-nak. Habár jelen cikkben az identitárius ideológiát veszi górcső alá, jelenleg nincs kapcsolata az európai mozgalmakkal.

Ez az írás kísérleti jelleggel született. Kísérletet tesz arra, hogy párbeszédet generáljon nem csak a Radix Journal esszéversenyének apropóján (melynek fő témája az identitárius önmeghatározás), hanem abból az általános okból kifolyólag is, hogy jobban körülírjuk céljainkat és mélyebb bepillantást nyerhessünk önmagunkba.
Az utóbbi évtizedben az identitárius fogalom ismét aktualitást nyert, nagyrészt a nyugat- és közép-európai értelmiségieknek köszönhetően.

Ismét, hiszen korábban is létezett már.

Richard Spencer, a leader in the "alt-right" that mixes racism, white nationalism and populism, poses between interviews Tuesday, Dec. 6, 2016, in College Station, Texas. Spencer is scheduled to speak at Texas A&M University after being invited by a former student. Texas A&M is holding an event to highlight diversity and unity at the same time Spencer is set to speak. (AP Photo/David J. Phillip)

Richard Spencer a cikk szerzője

Érdekes módon a kifejezést eredetileg a „repli identitaire” szóösszetételben használták francia szociológusok, mely a „saját identitásba való visszahúzódásra” vagyis a diszkrimináció okozta asszimilálódási nehézségekre utal a bevándorlókkal kapcsolatban.

Hasonló értelemben használatos volt még azzal a jelenséggel kapcsolatban is, amikor az őslakosok alacsonyabb osztályai a rasszizmuson keresztül határolták el saját identitásukat a környezetükétől.
Az „identitáriusok” mint kifejezés akkor vált gyűjtőfogalommá, (“Les Identitaires”) , amikor a francia jobboldal páneurópai vonulata átvette azt, mindazokra a csoportosulásokra alkalmazva, akik szemben álltak a Nemzeti Fronttal.Bár utóbbi szintén a jobboldalhoz tartozik, nacionalizmusa etnikai alapokra korlátozódik, sőt, ma már inkább csak polgári szemléletet tükröz.
Ebben az értelemben az identitás a gyökere annak az alapkoncepciónak is, melyből a Bloc Identitaire nőtt ki 2003-ban, illetve a Génération Identitaire alakult 2012-ben.
Az identitárius fogalom a fentiek miatt gyakran esik a neologizmusokra jellemző csapdába: többnyire misztikusnak, zavarba ejtőnek, eufemisztikusnak tűnik, vagy egyszerűen csak egy újabb „-izmusnak”, ami arra ítéltetett, hogy előbb-utóbb kimenjen a divatból.
A fentiek ellenére mégis elmondható, hogy az identitárius világnézetet erőteljesnek, vonzónak tartjuk, mely számos területen hozhat még hasznot. Elsősorban azért, mert az identitást helyezi középpontba, s teszi központi kérdésévé egy többrétegű spirituális, intellektuális és (meta)politikai mozgalomnak.

Ennélfogva az nem olvad bele vagy válik részévé a különböző közgazdaságtani napirendeknek, az emberi jogoknak vagy a köz- és külpolitikáknak.

A mozgalom alapvetése, hogy mielőtt ezekre a dolgokra rátérnénk, sokkal magasabb rendű kérdésekkel is foglalkoznunk kell.

  • Kik vagyunk mi?
  • Kik voltunk?
  • Kikké válunk?

identitarian

 

S bár ezek a kérdések azt implikálják, hogy az identitás maga egyszerűen csak a „vér szava”, ez nem igaz –jóval több a származásnál, ahogyan erről a későbbiekben még szó lesz.

Másodsorban az identitarianizmus igyekszik elkerülni a klasszikus jobb-bal felosztást, mely a 20. század jellemzője volt (annak ellenére, hogy jelenleg a legtöbb identitárius jobbról érkezik a mozgalomba).

Az identitarianizmus teljesen nyitott a különböző új perspektívákra és bármely olyan elem integrálására, melyet klasszikus értelemben jobboldalinak vagy baloldalinak szokás tartani. De vajon mit jelent a „szabad piac”, a „társadalmi igazságszolgáltatás” vagy a „világbéke” anélkül, hogy előtte megfogalmaznánk, hogy mit jelképeznek számunkra a jövő tekintetében?
Harmadszor, az identitarianizmus kerüli a „nacionalizmus” kifejezést, s ezáltal az ahhoz kötődő történelmi konnotációkat.

Valójában a cél éppen a nacionalizmus történelmi emlékének leküzdése lenne, azé a nacionalizmusé, ami az európai népek között, az „európai másik” iránt ébresztett gyűlöletből fakadt.

Mint politikai fogalom, az identitás éppen a nemzetállam koncepcióját magát kérdőjelezi meg, legyen szó nagy méretekről (pl. Amerika) vagy éppen annak apróbb formáiról, melyek etnikailag jobban meghatározottak (pl. a Cseh Köztársaság vagy Skócia, Ukrajna esete vagy Quebec nacionalizmusa).
Mind a nagyobb mind pedig a kisebb államok sok különbséget rejtenek magukban, mégis egytől egyig a demokrácia, az egyenlőség, a népszuverenitás elvén és a Felvilágosodás többi vívmányán alapulnak. Franciaország idealizált koncepciója például tagadja a helyi identitás jelentőségét saját határain belül, s ugyanígy jár el a nemzetállamokat átfedő regionális kultúrák figyelembevételét illetően. Másrészt figyelmen kívül hagyja azokat a fontos mitológiai, biológiai és kulturális vonásokat, melyek egységes egésszé formálják Európát Írországtól Vlagyivosztokig.

Ahogy látható tehát, az identitarianizmus globális kontextusban értelmezendő.

spencer_es_felesege

Richard Spencer és felesége Nina Kouprianova

Bebizonyosodott, hogy elvetette a nacionalista sovinizmust és ezzel együtt azt a kicsinyes nacionalizmust is, melyet egyébként a jelenlegi világrendszer tolerál, sőt bátorít. Fontos azonban ismét kijelenteni, hogy ez nem teszi az identitarianizmust univerzális értékrenddé, szemben a baloldal, a monoteizmus vagy a legtöbb jelenkori konzervativizmus ilyen irányú törekvéseivel. Épp ellenkezőleg, az identitarianizmus alapjaitól fogva a másságra, a különbségekre épít, mely adott közösségek adott időben megjelenő kultúrájában fejeződik ki. Pontosan ebből az okból kifolyólag elveti a „térítés” iránti vágyakat is, mely egyszerre ősi ugyanakkor modern tendencia is a világban. Egy elkötelezett kommunista, liberális vagy amerikai „konzervatív” – vagy éppen keresztény, muzulmán – számára minden más emberben egy potenciális kommunista, liberális, konzervatív vagy saját hitének lehetséges követője rejlik. Ha pedig nem az, akkor valószínűleg a szabadság és igazság ellensége, azaz ellenpontja mindannak, amit ő maga szentként tisztel.

Az identitarianizmus elismeri a népek és kultúrák különböző, sokszor egymásnak egészen ellentmondó természetét és várakozással tekint a valódi sokszínűség, igazi multikulturalizmus megvalósulására.
Nyitott kérdés viszont, hogy az identitarianizmus hogyan fog politikailag megnyilvánulni – és az európai identitáriusok miképpen működnek majd együtt a különböző kultúrákat és rasszokat képviselő tradicionalistákkal – az ehhez kapcsolódó koncepciók kidolgozása egyelőre még a jövő feladatai közé tartoznak.

 

Fordította: Budapest Think Tank

Forrás:  http://www.radixjournal.com/journal/2015/6/15/identitarianisma-conversation-starter?rq=identitarian

 

szolidaritás

Közlemény és Szolidaritás

Habár nem állunk közvetlen kapcsolatban, illetve amíg aktív volt a Tolvajkergetők közössége nem vettünk részt tevőlegesen az akcióikban, most mégis azt szeretnénk az olvasóinktól és a támogatóinktól kérni, hogy lehetőségeikhez mérten segítség őket a bírósági eljárás során.

Miért van erre szükség?

Sajnos tényként kezelhetjük, hogy Magyarországon az igazságszolgáltatás rendszere enyhén szólva is nem a legtökéletesebben működik.
Azok az emberek vagy közösségek, akik mégis szeretnék a sorsukat, jövőjüket a lehetőségeikhez mérten jobbá tenni vagy javítani rajta, gyorsan támadás alatt találhatják magukat, akárcsak a tárgyban szereplő csoport, illetve személyek.
A múltban elért eredményeik és a társadalmi támogatottságuk még a média és a hatalmi ellenszél dacára is nagymértékű volt. Igaz ma már nem aktívak, de most rajtunk a sor, hogy segítsünk rajtuk.

Támogatásokat az alábbi címen lehet megtenni:

A bankszámlaszám:
Bánsági Andor
11773078-06735391-00000000 OTP Bank
IBAN: HU93 1177 3078 0673 5391 0000 0000
PayPal: bansagi@gmail.com

Az üggyel kapcsolatos részletes információkat a Tolvajkergetők Youtube csatornáján lehet találni:

https://www.youtube.com/channel/UCEwBDGZiAQIZL3AEf8VNbdQ