Identitás Generáció Magyarország

A kezdetekről álljon itt egy rövid ismertető, 2014 novemberéből:

Örömmel értesítem a széles nagyközönséget, barátainkat, szimpatizánsainkat, hogy 2014. október 21.-én egy csendes kis budai étterem különtermében hivatalosan is megalakult a nemzetközi, fehér, európai Identitás Mozgalom magyarországi divíziója. Ennek az örvendetes pillanatnak vannak a múltba visszanyúló előzményei.

identitarius

Születésünk egy bajtársnőhöz köthető, aki már régóta kapcsolatban állt ennek az újszerű, de mégis időszerű mozgalomnak elsősorban a németországi, de más külföldi tagjaival is. Az éteri kapcsolat azonban egy idő után kevésnek bizonyult és a németországi bajtársak ötletére és javaslatára megszületett a magyarországi testvérszervezet létrehozásának a gondolata. A gondolatot tett követte és hamarosan sikerült néhány lelkes hazafinak elvetni a gondolatot, megkezdődött egy közösség építése és szervezése. A virtuális világból kilépve ezidáig egy konkrét performanszt hajtott végre kis csapatunk, az Amnesty International Európa ellenes bevándorlási elképzeléseire adtunk egy velős választ plakátok formájában. Közben folyamatosan felszínen volt a továbbfejlődés gondolata és igénye, az arculat kialakítsa, civil szervezet alapítása, a közösség megszervezése, céljainak és eszközeinek a meghatározása. Az ideológiai hátterünkre most nem is kívánok részletesebben kitérni, röviden a fehér, európai identitás és kultúra megőrzése a mindenki számára egyre nyilvánvalóbban látható ellenséges környezetben. Mindent támadnak és tagadnak, ami a miénk, ami tradicionális, ami európai és mindent védenek és támogatnak, ami idegen, nem ide való, aberrált netán deviáns. Mi ez ellen kívánunk fellépni, közös erővel. Tevékenységünket nem csak hazai szinten hanem nemzetközi szinten is megkívánjuk jeleníteni, összefogva a többi európai néppel.

Végül elérkezett a nap – hosszabb szervezés után – , hogy a tettek mezejére lépjünk, kijelöltük első hivatalosnak tekinthető találkozónkat, melyet mozgalmunk megalakulásának is tekinthetünk. Sokan, sokfelől érkeztünk, az ország több szegletéből, sőt külföldről is, gyakorlatilag néhányunkat leszámítva nem is ismertük egymást személyesen. Jó értelemben vett sokszínű csapat gyűlt össze, idősebb és fiatalabb generációk, többféle pályával, politikai, ideológiai múlttal és tapasztalattal, nemzetközi kapcsolatokkal, de gyorsan leszögezhettük megvan a közös pont, a hazánk, a fajtánk, a kultúránk szeretete és az aktív tenni akarás. A találkozó ismerkedéssel, baráti beszélgetéssel telt, melyet megkoronázott egy finom vacsora és pár korsó sör. Úgy hiszem sikerült megtennünk egy fontos lépést, az elsőt, mely után egy új, erős, nemzeti érzelmű szervezet bontotta ki zászlaját a magyar égboltra, amely útmutatást, közösséget és segítséget kíván nyújtani a hasonló gondolkodású, becsületes, nemzeti érzelmű embereknek. A továbbiakban remélhetőleg hallani fog rólunk a nagyközönség és mi is aktív részesei leszünk a hazai és európai, nemzeti orientáltságú civil- és közéletnek.

Azóta történt egy nagyobb változás a szervezet történetében: Egy másik aktivista csoport a főként fiatalokból álló , az Alternatív Európa aktivistáival egyesülve, megalakult az összefogás jegyében az Identitás Generáció.