Loading

Mikor alakult a szervezet? Miért alakítottatok lengyel Identitárius szervezetet illetve hol helyeznéd el magatokat a lengyel közéleti palettán?

Mozgalmunk tavaly alakult. Legtöbben már ismertük egymást korábbi politikai csoportosulásokból. Tagjaink jelen voltak különféle nacionalista, konzervatív, monarchista indíttatású szervezetekben, de valahogy egyikőnk sem találta a helyét. Valami újra vágytunk, egy olyan tömörülésre, ahol nem csak a történelemről, dicső korokról, királyokról van szó. Aztán néhány évvel ezelőtt megismerkedtünk a Generation Identitaire szervezettel, alapvetéseivel és módszereikkel. Sok interjút készítettem európai identitáriusokkal, ez idő alatt sokat olvastunk az eszmei alapvetésekről, és megérett a gondolat bennünk, hogy megalapítsuk saját csoportunkat. Ha a régi jobb-bal terminológiát használjuk, mi a jobb oldalon helyezkedünk el, de számunkra nincs jelentősége ennek a felosztásnak. Teljes mértékben elítéljük a soviniszta nacionalizmust, mely a sötét múlt gyermeke, helyette a nemzeti, regionális és európai büszkeségre tesszük a hangsúlyt.

Mennyire népszerű jelenleg az IG Lengyelországban? Ismerik az emberek a mozgalmat, ha igen, támogatják? Mit terveztek a közeljövőben az IG szélesebb társadalmi körökben való megismertetése érdekében?

Egy viszonylag friss szervezet vagyunk, központosított struktúra nélkül. Több lengyel nagyvárosban is tevékenykednek tagjaink. Legnagyobb regionális csoportunk a felső-sziléziai. Ottani tagjaink sok metapolitikai jellegű tevékenységet folytatnak, így találkozókat, előadásokat szerveznek. Varsói illetőségű tagtársunk egész Lengyelországot bejárja és előadásokat tart az identitarianizmusról, így eszménk egyre népszerűbb lesz. Napról-napra növekszünk, és egyre többen ismerik a nevünket.

A lengyel IG mennyiben speciálisan közép-európai, illetve lengyel? Mi a közös és mi a különbség a közép-európai és a nyugat-európai szervezetek fókuszai között?

Lengyelországban annyiban különleges mozgalmunk, hogy mi nem tartozunk a klasszikus értelemben vett nacionalista táborhoz, hanem egy új perspektívát kínálunk. Hogy megértsük a különbséget, el kell mondanunk, hogy a klasszikus lengyel nacionalizmusba nem fér bele a regionális öntudat kérdése. Felső-sziléziainak például a nacionalisták szemében kizárólag csak a lengyel etnikumú regionális lakosok tekinthetőek, a többieket árulóként kezelik. Számukra is kínálunk alternatívát, hiszen mind európaiak vagyunk hasonló kulturális alapokkal. Azért támogatjuk az erős regionális identitás kialakulását, hogy ez később további magasabb és erősebb identitásrétegek kialakulásához vezessen.

Európa ezen része hála Istennek más problémákkal küzd, mint amelyektől Nyugati barátaink szenvednek. Így mi nem a bevándorlás ellen, hanem a társadalom elidegenedése, atomizálódása és liberalizálódása ellen lépünk fel akcióink során. Alternatívát mutatunk fel, hogy ráébresszük az embereket: nem törvényszerű, hogy az egoista, materialista életszemlélet legyen a fiatalság etalonja. Minden olyan kezdeményezést támogatunk, mely rávezeti az embereket, hogy az identitás, az etnikai és kulturális közösségvállalás és a magasabb rendű örök értékek igenlése fontos és kívánatos. Mindnyájan különbözünk munkánkban, hobbijainkban, de az eszménk egyesít minket. Tehát összefoglalva meg akarjuk mutatni, hogy büszkének lenni gyökereinkre és kultúránkra igenis szép dolog, és abszolút lehetséges, így ’68 után is. Nyugati barátaink elvesztették identitásukat, újonnan létrejött „kultúrájuk” sok idegen elemet tartalmaz. Harcolniuk kell hagyományaik és identitásuk újjáélesztéséért, míg nekünk csak azért kell tennünk, hogy a miénk megmaradjon, ez a fő különbség!

Milyen akcióitok voltak eddig? Ezeket mennyire értékelnéd sikeresnek?

Jelenleg tagtoborzással, előadások szervezésével és pozitív kezdeményezések támogatásával foglalkozunk. Csoportom továbbá látogatásokat tesz más európai identitárius szervezeteknél.

Az eddig megvalósult programok, akciók közül mit értékelsz a legsikeresebbnek? Melyek azok a területek ahol úgy gondolod még sok a tennivaló?

Legsikeresebb akciónk tavaly december végén zajlott, mikor a német identitáriusok tartottak nálunk előadást. A felső-sziléziai csoportunk szervezte, és igen nagy volt az esemény látogatottsága. A továbbiakban szeretnénk még több emberhez eljuttatni üzenetünket.

Felső-Sziléziai csoportunknak kiterjedt kapcsolati rendszere van Európa-szerte. Legközelebbi barátaink a német (Hamburg, Drezda) és a cseh identitáriusok, de jó kapcsolatot ápolunk az olasz és az osztrák bajtársakkal is.

Reményeink szerint áprilisban Budapesten személyesen is találkozunk. A jövőben milyen módon képzelitek el a közép-európai IG szervezetek együttműködését?

Nagy öröm lenne számunkra, ha jelen lehetnénk. Imádom Budapestet és a magyar konyhát!Mivel mind a V4 országaiba tartozunk, közösek a problémáink. Ez jó alapot teremt az együttműködés legkülönfélébb formáihoz. Felső-Sziléziából vagy Varsóból könnyel el lehet jutni Budapestre, Pozsonyba vagy Prágába, így a közös akciók nem is tűnnek megoldhatatlannak. Szervezhetünk közös konferenciákat, ahol nem csak az identitárius alapelvekről, hanem saját nemzeti/regionális kultúránkról, történelmünkről is tarthatunk előadásokat. Megmutathatjuk a politikusoknak, hogy egy-egy politikai döntés nem választhat el nemzeteket egymástól.

Mit üzentek a magyar olvasóknak?

A lengyel-magyar barátság rendkívül erős, és ez a jövőben még szorosabb lesz. Meg kell mutatnunk Európának, hogy igenis lehetséges nemzet és nemzet között ilyen szoros együttműködés, és ezt a politikai tényezők nem befolyásolhatják, hiszen semmi sem választhat el minket, és egymásra mindig és mindenkor számíthatunk majd.

Lengyel, magyar – két jó barát,

Együtt harcol, s issza borát,

Vitéz, s bátor mindkettője,

Áldás szálljon mindkettőre.

 

 

In English

When did your organization formed? What was the purpose to make a Polish identitarian organization and how you position yourself on the current political palette?
Our organization was formed last year. We’re group of people who know ourselves from earlier political activities. We were members of different groups (nationalists, conservatives, monarchists etc.) in which we couldn’t find place for ourselves. We were looking something fresh, something which will not talking only about history, great nation, kings etc. We were bored this kind of activity. For few years we have interested in Generation Identitare they doctrine and actions. I did a lot of interviews with identitarians from whole Europe. During this years we read a lot of this idea. Last year we decided to organize our group. If you would like to use old term “right” or “left”. I can tell that we are on right side. But these days what is “right” and what is “left” for me has no meaning. We’re against nationalism in its chauvinistic form. We support pride from our region, country and Europe without historical conflicts which are past.

How popular is your organization in Poland? Do people know you, if yes, are they supporting you? What are your plans to make it known for more people?

We’re fresh group without central leadership. Our members are in few Polish cities. The largest group is active in Upper Silesia. There we have members who do a lot of metapolitical job. Organize meetings, lectures etc. We’re growing, day for day more people know about us. Our member from Warsaw travels around Poland and has lectures about identitarism. In that way our idea gets more popular.

In what means is the Polish GI unique in central-europe and in Poland? What are the differences between the focuses of central-european and western-european organizations?

Our movement in Poland is unique in fact that we aren’t nationalists. We offer something new in Polish political scene. For example Polish nationalism not support regional pride. Upper Silesians (which have difficult history) for most of polish nationalist should be real polish people, if not they are traitors. We give them choice because we all are Europeans which same cultural fundamentals. We support regional identity, if its strong than we can build higher level identities.

Our part of Europe thanks to God has different problems than our friends in Western Europe. In fact of this we concentrate on actions which target is alienation, atomisation and liberalisation of society. We want to give people choice, to show them that egoistic, materialistic man doesn’t have to be example for young people. We support actions which shows people that identity, ethnical, cultural group and higher values are still important and will be. Our members have different passions, jobs etc. but our idea unites us. So we want to show people that being proud of our identity, roots, culture in world after revolution 68 is still possible and its beautiful. Our friends from West lost their identity, they have a lot of foreign elements in their “culture”. So they must fight to reborn their tradition and identity. We have “only” to protect ours. That is the main difference.

What kind of actions did you already have? How successful were they according to your opinion?

As I said before. At this level we concentrate for recruiting new members, organizing lectures and supporting interesting initiatives. My group also visit our friends from another parts of Europe.

Which action of you was the most successful ? Which field of activity needs more development?

Our best action was our friend lecture from Identitare Bewegung Deutschland in last days of December 2016. It was organized by Upper Silesia group, a lot of people took part on it. We need to work more between casual people.

Do you have any connection with foreign identitarian organizations? Are you planning common actions with them?

My group (Upper Silesia) has a lot of contacts in Europe. The strongest are with friends from IBD (Hamburg, Dresden) and Generace Identity (Czech Rep.). We also have good contacts with guys from Generazione Identitaria and Identitare Bewegung Osterreich.

We hope to meet you in Budapest in April. What are your imagining the cooperation of the central-european organizations (like Czech, Slovenian, Hungarian, Polish, etc.)

It will be pleasure to meet there. I love Budapest and your traditional kitchen!

Our “so called V-4 group” has the same problems, I think it is good background to cooperate in a lot of ways. From Upper Silesia(or Warsaw) to Budapest, Bratislava or Prague is not so far so we can support ourselves in different actions. We can make conferences in which we can promote not only identitarian doctrine but our national/regional culture, history etc. We can show politicians that political decisions will not divide nations.

What would you like to tell the Hungarians, who read this article?

Our Polish – Hungarian friendship is strong and will be stronger. We should show it to Europeans. We have to be example that politicians and they decisions will not divide nations and we will support ourselves side by side.

Pole and Hungarian brothers be,

good for fight and good for party.

Both are valiant, both are lively,

Upon them may God’s blessings be.