Loading

Tulajdonképpen kik is vagytok? Úgy hallottam, nem szeretitek a bevándorlókat. Hogy is van ez?

Mi azt nem szeretnénk, hogy megváltozzon Magyarország és Európa kulturális jellege, Európát európainak, Magyarországot pedig magyarnak szeretnénk tudni a jövőben is. Ehhez nincs köze annak, hogy szeretjük-e őket vagy sem.

Nincs köze valóban? De ti nem gyűlölitek őket?

Nagyon olcsó vád, de mint amilyen olcsó, olyannyira hazug is. Te például gyűlölöd a szomszédodat azért, mert szereted az édesanyádat?

Már hogy jön ez ide? Persze, hogy nem gyűlölöm, de…

Nincs de, mert bár valóban sarkított példát hoztunk fel, de csak azért, hogy lásd a tarthatatlanságát annak a tézisnek, miszerint aki ellenzi több millió, más kultúrkörnyezetből érkező ember érkezését, az automatikusan gyűlöli őket. Nincs ilyenről szó. Szeretjük saját hazánkat és kulturális értékeinket, s azokat szeretnénk megvédeni. Erről van szó, nem többről.

Értem, ebből a szemszögből valóban nem gondolkodtam még ezen, de akkor pontosan kik is vagytok? Identitás Generáció? Mit jelent ez?

Tulajdonképpen azt, hogy képviselni akarjuk annak a generációnak a hangját, mely most érkezik abba a fázisba, hogy jogot formáljon saját sorsának irányítására. Európa fiatalsága ezekben az években fogalmazza újra önmagát. Már nem feltétlenül látja úgy, hogy 1968 szellemi örököseinek játékszabályai szerint lehet csak gondolkodni. Ennél ők sokkal mélyebbre nyúlnak. A hagyományos évezredes értékek már nem számítanak cikinek, sőt, kezdenek újra divatba jönni. A fősodratú média és politika természetesen erről nem akar tudomást venni Nyugaton, de ők is látják, paradigmaváltáshoz érkeztünk. Ennek a paradigmaváltásnak akar Európa-szerte és Magyarországon motorja lenni az identitárius gondolatvilág.

civil7

Állj, állj, több konkrétumot kérek, mit értetek évezredes értékek alatt? És egyáltalán, mi az, hogy identitárius?

A két kérdésed tulajdonképpen összefügg. Évezredes értékek alatt azokat a sarkalatos kérdéseket és válaszokat értjük, amely lehetővé tették, hogy ma európaiságról beszélhessünk. Fontos leszögezni és elfogadni Európa keresztény gyökereit, tiszteletben kell tartani az európai nemzetek sokszínűségét, szokásjogaikat. Meg kell vizsgálnunk, közösségeink számára melyek voltak azok a minták, melyek egészséges fejlődésüket biztosították, gondolunk itt akár a hagyományos családmodell szükségességének tudatosítására. Ezek az évezredes értékek rendkívül szerteágazóak, egymástól sok esetben eltérő úton fejlődőek, esetenként egymás ellen, máskor pedig egymás mellett, de amelyek – valahol – mégis az európai identitást formálták.

Az identitás kérdése azonban sohasem egy lezárt fejezet.  Minden generációnak hozza kell adnia a magáét, azért, hogy szervesen fejlődhessen, és az utánuk jövő generáció hivatkozási alapként nyúlhasson vissza szellemi örökségükhöz, ahogy mi is tesszük.

Ez nem is hangzik rosszul, én azt gondoltam, ti ennél sokkal radikálisabbak vagytok.

Nézőpont kérdése. A felelős gondolkodás sok esetben sokkal radikálisabb, mint az indulatokban megnyilvánuló radikalitás, mert ez utóbbi nem akar felelősséget vállalni.

Mire gondoltok?

Például arra, hogy az identitárius gondolatkör szakít a hagyományos 19-20. századi felfogásokkal, túllép az akkoriban megfogalmazott etnikai alapú nacionalizmusokon. A magyar és európai identitás csak és kizárólag együtt értelmezhető, ezeket egymással szembeállítva menthetetlenül tévútra kerülünk. Ennek kimondásához és véghezviteléhez sokkal mélyebb radikalitás szükséges, mert nagyon sok munka van vele. És persze kevésbé kényelmesebb út is, mint a bezárkózás és mások szidalmazása.

Európa nemzetei történelmük folyamán rengetek sérelmet halmoztak fel egymás rovására, amiről lehet és kell is beszélni, de ez önmagában kevés és káros. Nem szabad beleragadni a múltba, előre kell nézni, itt élünk ezen a földrészen, közös a múltunk, jelenünk és jövőnk. Illetve csak akkor lesz a jövő a miénk, ha belátjuk, nem ellenségei, hanem sorstársai vagyunk egymásnak.

Egész szimpatikus, amit mondtok. De mégis sok esetben azt hallom, hogy Nyugat-Európában társszervezeteiteket lenácizzák. Mi akkor az igazság?

Mint kijelentettük, a politikailag korrekt véleménydiktatúra hegemóniája hanyatlóban van, s minél jobban náciznak valakit, annál jobban kirajzolódik, nincs egyetlen épkézláb érvük sem. Komolyan, hol látnak ők nácit? 2017-et írunk, a mi eszmeiségünk nem kötődik egyetlen huszadik századi totalitárius ideológiához, sem a nemzetiszocializmus, sem a kommunizmushoz, mint ahogyan a véleménydiktatúrát alkalmazó liberalizmushoz sem.

Rendben, számomra ez világossá vált. De mesélj, mivel foglalkoztok Magyarországon?

Közösségünk elsősorban egy civil szerveződés, mely alternatív módszerekkel hívja fel a társadalom figyelmét különböző ügyekre és problémákra, közösséget szervezünk, nyomás igyekszünk gyakorolni akár a nagypolitikára is. Egy merőben új nézőpontot jelenítünk meg, és számunkra valóban fontos a társadalmi párbeszéd. Mi bárkivel hajlandóak vagyunk szóba állni, nem érdekel minket, honnan jött vagy milyen pártra szavazott. Azt kell látni, hogy igenis van igény az efféle gondolkodásmódra, mert az embereknek elegük van abból, hogy mondvacsinált (jobb-baloldali felosztás) indokokra hivatkozva egymás ellen fordítják őket.

Az Identitás Generáció egyedisége abban áll, hogy ezt a kommunikációt eleddig csak álcivil és liberális csoportosulások hirdették – tegyük hozzá, hamisan – de most színre lépett egy új politikai formáció, amely azt mondja, ez nem csupán az ő privilégiumuk!

civil4

De mégis, miben lesz része annak, aki csatlakozik hozzátok?

Egy pezsgő közösségi életbe fog belecsöppenni, akik mind és mind tenni szeretnének azért, hogy az a hely, ahol élnek, jobb és élhetőbb hellyé váljon.

Abban az élményben lehet része, hogy részesévé válik generációnk öntudatra ébredésének, amely nem fél, felemeli a fejét és ő határozza meg, hogyan szeretné élni az életét. Gyakorlati formában ez rengeteg összejövetelt jelent – az egyszerű baráti sörözésektől kezdve a különböző flashmobok és rendezvények szervezéséig. Szervezünk konferenciákat, kirándulásokat, egyszóval igyekszünk lefedni minden területet, ahol hallatni tudjuk hangunkat.

Egy fiataloknak szóló közösséget szerveztek, de emellett nem lehet tagadni, aktívan politizáltok. Várható, hogy párttá alakultok?

Jelenleg pártalapításban nem gondolkodunk. Egyelőre aktuális célkitűzéseinkkel foglalkozunk, meg szeretnénk honosítani – most még – alternatív gondolkodásmódunkat, minél nagyobb teret akarunk nyerni a társadalomban és felépíteni egy nagy és szerves közösséget. Hogy mit hoz a jövő, azt majd meglátjuk.

Köszönöm szépen a korrekt válaszokat. Még annyit, ha érdekel a tevékenységetek, hogyan tudnék csatlakozni?

Aki szeretne csatlakozni, ezt a szándékát a honlapunkon a ’Kapcsolat’ menüpont alatt, illetve a Facebook oldalunkra írt üzenetben jelezheti. Tehát röviden leírod, hogy szeretnél hozzánk tartozni, ezután egy személyes találkozó keretében felteheted a kérdéseidet és egyúttal csatlakozhatsz is hozzánk.