id

Kiket várunk sorainkba?

Az Identitás Generáció Magyarország nem tekinthető klasszikus értelemben vett politikai szervezetnek abból a szempontból, hogy módszereink és szellemiségünk talán alternatívnak tűnhetnek még ma. Megnevezésünkben hatalmas súlya van annak a szónak, hogy generáció. Igen, mert mi nem egy újabb szervezetet akarunk felépíteni, ahol élesen elkülönül a tagság és a társadalom többi része.

Nem szándákozunk éles határvonalat húzni a kettő közé, hiszen célkitűzésünk nem kisebb, mint a magyar ifjúság hangjává válni, egy egész generáció szócsöve akarunk és fogunk is lenni. Azé a generációé, amelyben már nincsenek félelmek és rossz beidegződések, melyek mélyen gyökeret vertek a korábbi generációk lelkében. Tisztán és bátran állunk ki értékeink mellett, és ami a legfontosabb, a jövőbe nézve, mert „mi vagyunk Európa történelmének legfontosabb generációja, de könnyen lehet, hogy az utolsók is leszünk, ha nem harcolunk!”

ige1

Viszont azokat, akik kellően átérzik e gondolat jelentőségét nemcsak, hogy várjuk, hanem hívjuk is sorainkbba! Egyre több helyről hallani azokat a hangokat, a nemzeti jobboldalnak nem alakult még ki egy mai, XXI. századi arculata, s bizony égető szükség volna erre. Az európai indentitárius mozgalom feladata, hogy erre a kérdésre választ adjon szellemiségével, és úgy gondoljuk, e téren a lehető legjobb úton jár. Ehhez az úthoz kíván csatlakozni a legújabbkori magyar generáció is. Gondolkodásmódunk egyszerre konzervatív, amikor kiállunk örök értékeink mellett, melyek hazánkat és Európát naggyá tették, de egyszerre modern is, amikor magunk mögött hagyjuk a XX. század beidegződéseit.

A világ a szemünk előtt változik. Az új kor hajnalán hírnökei akarunk lenni egy új generációnak. Csatlakozz hozzánk!

Identitás Generáció Magyarország